Shopping Cart

Mikia

Mikia - Glass Cord - Blue & White Hearts Mikia - Glass Cord - Blue & White Hearts
loading...

Mikia

Glass Cord - Blue & White Hearts

Sold Out

  Available Options

 • Blue & White Hearts
Mikia - Glass Cord - Red & White Hearts Glass Cord - Red & White Hearts
loading...

Mikia

Glass Cord - Red & White Hearts

$140.00

  Available Options

 • Red & White Hearts
Mikia - Roundel Necklace - Turquoise Mikia - Roundel Necklace - Turquoise
loading...

Mikia

Roundel Necklace - Turquoise

Sold Out

  Available Options

 • Turquoise
Mikia - Roundel Necklace - Onyx Mikia - Roundel Necklace - Onyx
loading...

Mikia

Roundel Necklace - Onyx

Sold Out

  Available Options

 • Onyx
Mikia - Snake Beads Necklace - Black Snake Beads Necklace - Black
loading...

Mikia

Snake Beads Necklace - Black

$255.00

  Available Options

 • Black
Mikia - Beads x Denim Necklace - Turquoise Mikia - Beads x Denim Necklace - Turquoise
loading...

Mikia

Beads x Denim Necklace - Turquoise

Sold Out

  Available Options

 • Turquoise
Mikia - Beads x Denim Necklace - Apatite Beads x Denim Necklace - Apatite
loading...

Mikia

Beads x Denim Necklace - Apatite

$225.00

  Available Options

 • Apatite
Mikia - Beads x Denim Necklace - Bronzite Beads x Denim Necklace - Bronzite
loading...

Mikia

Beads x Denim Necklace - Bronzite

$190.00

  Available Options

 • Bronzite
Mikia - Beads x Denim Necklace - Magnesite Beads x Denim Necklace - Magnesite
loading...

Mikia

Beads x Denim Necklace - Magnesite

$190.00

  Available Options

 • Magnesite